PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG

Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

Tự Động

Thiết bị tự động hoá là thiết bị lập trình và điều khiển tự động cho dây truyền sản xuất. Thiết bị tự động giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và thời gian, đảm bảo an toàn và chất lượng

Xem thêm tại đây

Home

Đóng Cắt

Thiết bị đóng cắt có công dụng bảo vệ quá tải ngắt điện, lấy điện, kiểm soát nguồn điện đi vào các thiết bị bảo đảm an toàn cho hệ thống điện công nghiệp hạ thế, trung thế.

Xem thêm tại đây

Home
Home
Home

Điều Khiển

Thiết bị điều khiển trong công nghiệp bao gồm các thiết bị dùng để đóng ngắt và thực hiện điều khiển các hoạt động của các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất khác, điều khiển mạch điện…

Xem thêm tại đây

Home

Khí Nén

Thiết bị khí nén thủy lực bao gồm các loại van điện từ, van cơ, các loại xy lanh khí nén, thủy lực, bộ lọc khí nén, các loại phụ kiện khí nén, van tiết lưu, công tắc áp suất, công tắc dòng chảy…

Xem thêm tại đây

Home
Home
Home

Cảm Biến

Thiết bị đo lường bao gồm các thiết bị dùng để đo lường dùng trong công nghiệp hiện nay: Đồng hồ đo, máy đo lưu lượng, máy kiểm tra robot, máy đo rung động, máy hiệu chuẩn….

Xem thêm tại đây

Home

Phụ Kiện

Động cơ công nghiệp là các loại động cơ dùng trong các loại máy móc: máy bơm nước, máy nén khí, máy thổi khí, hệ thống sản xuất công nghiệp để giảm tốc hoặc tăng sức kéo

Xem thêm tại đây

PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG

Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

Tự Động

Thiết bị tự động hoá là thiết bị lập trình và điều khiển tự động cho dây truyền sản xuất. Thiết bị tự động giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và thời gian, đảm bảo an toàn và chất lượng

Xem thêm tại đây

Home

Đóng Cắt

Thiết bị đóng cắt có công dụng bảo vệ quá tải ngắt điện, lấy điện, kiểm soát nguồn điện đi vào các thiết bị bảo đảm an toàn cho hệ thống điện công nghiệp hạ thế, trung thế.                                                                                                                        

Xem thêm tại đây

Home

Điều Khiển

Thiết bị điều khiển trong công nghiệp bao gồm các thiết bị dùng để đóng ngắt và thực hiện điều khiển các hoạt động của các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất khác, điều khiển mạch điện…

Xem thêm tại đây

Home

Khí Nén

Thiết bị khí nén thủy lực bao gồm các loại van điện từ, van cơ, các loại xy lanh khí nén, thủy lực, bộ lọc khí nén, các loại phụ kiện khí nén, van tiết lưu, công tắc áp suất, công tắc dòng chảy…

Xem thêm tại đây

Home

Cảm Biến

Thiết bị đo lường bao gồm các thiết bị dùng để đo lường dùng trong công nghiệp hiện nay: Đồng hồ đo, máy đo lưu lượng, máy kiểm tra robot, máy đo rung động, máy hiệu chuẩn….

Xem thêm tại đây

Home

Phụ Kiện

Động cơ công nghiệp là các loại động cơ dùng trong các loại máy móc: máy bơm nước, máy nén khí, máy thổi khí, hệ thống sản xuất công nghiệp để giảm tốc hoặc tăng sức kéo

Xem thêm tại đây

Home

Tự Động

Thiết bị tự động hoá là thiết bị lập trình và điều khiển tự động cho dây truyền sản xuất. Thiết bị tự động giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và thời gian, đảm bảo an toàn và chất lượng

Xem thêm tại đây

Home

Đóng Cắt

Thiết bị đóng cắt có công dụng bảo vệ quá tải ngắt điện, lấy điện, kiểm soát nguồn điện đi vào các thiết bị bảo đảm an toàn cho hệ thống điện công nghiệp hạ thế, trung thế.

Xem thêm tại đây

Home

Điều Khiển

Thiết bị điều khiển trong công nghiệp bao gồm các thiết bị dùng để đóng ngắt và thực hiện điều khiển các hoạt động của các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất khác, điều khiển mạch điện…

Xem thêm tại đây

Home

Khí Nén

Thiết bị khí nén thủy lực bao gồm các loại van điện từ, van cơ, các loại xy lanh khí nén, thủy lực, bộ lọc khí nén, các loại phụ kiện khí nén, van tiết lưu, công tắc áp suất, công tắc dòng chảy…

Xem thêm tại đây

Home

Cảm Biến

Thiết bị đo lường bao gồm các thiết bị dùng để đo lường dùng trong công nghiệp hiện nay: Đồng hồ đo, máy đo lưu lượng, máy kiểm tra robot, máy đo rung động, máy hiệu chuẩn….

Xem thêm tại đây

Home

Phụ Kiện

Động cơ công nghiệp là các loại động cơ dùng trong các loại máy móc: máy bơm nước, máy nén khí, máy thổi khí, hệ thống sản xuất công nghiệp để giảm tốc hoặc tăng sức kéo

Xem thêm tại đây