Kentek cung cấp các loại biến áp dùng trong công nghiệp

Máy biến áp theo cấu tạo:

  • Máy biến áp 1 pha
  • Máy biến áp 3 pha

Máy biến áp theo chức năng:

  • Máy biến áp tăng áp
  • Máy biến áp giảm áp

Đầy đủ các loại biến áp theo công dụng: phục vụ cho việc thí nghiệm, đo lường, các chức năng chuyên dụng, dùng trong điện lực, máy biến áp tự ngẫu.

Đủ mọi công suất hoạt động: 50KVA, 100KVA, 180KVA, 250KVA, 560KVA, 750KVA, 1000KVA, 1800KVA, 2500 KVA.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.