CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI S-T SERIES              
MAGNETIC CONTACTOR S-T SERIES              
● Sản xuất tại Nhật Bản              
● Dùng cho mạch điện xoay chiều 200-240V*              
● Độ bền cơ học đạt tới 10 triệu lần đóng cắt              
               
Sản phẩm Công suất  Dòng định mức (A) Tiếp điểm phụ
Auxiliary contact
Mã hàng Golfacode  Đơn giá (VNĐ) 
(kW)
 AC3, 400V
 AC3
 380V-440V
NO NC
Product Power capacity Rated current Normal open Normal close Model Order code  Unit price 
 
4 9 1   S-T10 AC200V SHA08-919                  514.000
  5,5 12 1 1 S-T12 AC200V SHA08-924                  620.000
  7,5 18 1 1 S-T20 AC200V SHA08-925                  922.000
  11 23 2 2 S-T21 AC200V SHA08-996               1.055.000
S-T10 15 30 2 2 S-T25 AC200V SHA08-998               1.216.000
  15 32     S-T32 AC200V SHA08-920               1.098.000
 
18,5 40 2 2 S-T35 AC200V SHA12-112               1.420.000
  22 50 2 2 S-T50 AC200V SHA12-114               2.847.000
  30 65 2 2 S-T65 AC200V SHA12-383               2.996.000
  45 80 2 2 S-T80 AC200V SHA12-369               4.333.000
S-T32   55 100 2 2 S-T100 AC200V SHA12-355               4.961.000
               
      * Tham khảo các cấp điện áp điều khiển khác như bảng dưới đây:        
 
 
           
 
        Mã  Điện áp
định mức (V)
 
          Coil designation Rated voltage  
          AC24V 24  
          AC48V 48-50  
          AC100V 100-127  
          AC300V 260-300  
          AC400V 380-440  
S-T65    S-T100     AC500V 460-550  
               
               
CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI SD-T SERIES              
MAGNETIC CONTACTOR SD-T SERIES              
● Sản xuất tại Nhật Bản              
Dùng cho mạch điện một chiều              
● Độ bền cơ học đạt tới 10 triệu lần đóng cắt              
               
Sản phẩm Công suất (kW), AC3, 400V Dòng định mức (A), AC3, 380V-440V Tiếp điểm phụ
Auxiliary contact
Mã hàng Golfacode  Đơn giá (VNĐ) 
NO NC
Product Power capacity Rated current Normal open Normal close Model Order code  Unit price 
               
  Điện áp điều khiển 24VDC            
 
5,5 12 1 1 SD-T12 DC24V SHA11-244               1.788.000
  7,5 18 1 1 SD-T20 DC24V SHA11-245               2.973.000
  11 23 2 2 SD-T21 DC24V SHA11-246               3.400.000
  18,5 40 2 2 SD-T35 DC24V SHA12-115               5.012.000
  22 50 2 2 SD-T50 DC24V SHA12-116               5.882.000
  30 65 2 2 SD-T65 DC24V SHA12-673               6.937.000
SD-T12 45 80 2 2 SD-T80 DC24V SHA12-581             10.235.000
  55 100 2 2 SD-T100 DC24V SHA12-566             13.871.000
  Điện áp điều khiển 48VDC            
 
5,5 12 1 1 SD-T12 DC48V SHA11-505               1.788.000
  11 23 2 2 SD-T21 DC48V SHA11-512               3.400.000
  18,5 40 2 2 SD-T35 DC48V SHA12-119               5.012.000
  22 50 2 2 SD-T50 DC48V SHA12-418               5.882.000
  30 65 2 2 SD-T65 DC48V SHA12-559               6.937.000
SD-T65 45 80 2 2 SD-T80 DC48V SHA12-583             10.235.000
  55 100 2 2 SD-T100 DC48V SHA12-567             13.871.000
  Điện áp điều khiển 110VDC            
 
5,5 12 1 1 SD-T12 DC110V SHA11-259               1.788.000
  11 23 2 2 SD-T21 DC110V SHA11-265               3.400.000
  18,5 40 2 2 SD-T35 DC110V SHA12-402               5.012.000
  22 50 2 2 SD-T50 DC110V SHA12-419               5.882.000
  30 65 2 2 SD-T65 DC110V SHA12-561               6.937.000
  45 80 2 2 SD-T80 DC110V SHA12-585             10.235.000
SD-T100 55 100 2 2 SD-T100 DC110V SHA12-569             13.871.000