Van điện từ Festo J-5-1/4-B

Mô tả về Van điện từ Festo J-5-1/4-B

Part Number: 14295


Xem thêm thêm các loại Van điện từ Festo tại đây

Công ty KenTek Việt Nam chuyên cung cấp cấp Van điện từ Festo giá cạnh tranh, giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. 

Liên hệ Ms. Huyền Trung 0972.899.863

Email: sales2@kentek.com.vn

Part No

Order Code

Valve function

Connection Port

Type of actuation

19789

JMFH-5-1/4-B

5/2 bistable

G1/4

electrical

19790

JMFH-5-1/4-S-B

5/2 bistable

G1/4

electrical

30486

JMFH-5-1/8-B

5/2 bistable

G1/8

electrical

30487

JMFH-5-1/8-S-B

5/2 bistable

G1/8

electrical

19787

MFH-5/3G-1/4-B

5/3 closed

G1/4

electrical

31001

MFH-5/3G-1/4-S-B

5/3 closed

G1/4

electrical

30484

MFH-5/3G-1/8-B

5/3 closed

G1/8

electrical

30993

MFH-5/3G-1/8-S-B

5/3 closed

G1/8

electrical

15901

MFH-5-1/4-B

5/2 monostable

G1/4

electrical

31010

MFH-5-1/4-L-B

5/2 monostable

G1/4

electrical

33185

MFH-5-1/4-L-S-B

5/2 monostable

G1/4

electrical

15902

MFH-5-1/4-S-B

5/2 monostable

G1/4

electrical

19758

MFH-5-1/8-B

5/2 monostable

G1/8

electrical

30991

MFH-5-1/8-L-B

5/2 monostable

G1/8

electrical

30992

MFH-5-1/8-L-S-B

5/2 monostable

G1/8

electrical

19759

MFH-5-1/8-S-B

5/2 monostable

G1/8

electrical

14295

J-5-1/4-B

5/2 bistable

G1/4

pneumatic

536044

J-5-1/4-B-EX

5/2 bistable

G1/4

pneumatic

30988

J-5-1/8-B

5/2 bistable

G1/8

pneumatic

536043

J-5-1/8-B-EX

5/2 bistable

G1/8

pneumatic

14953

J-5-3/8-B

5/2 bistable

G3/8

pneumatic

536045

J-5-3/8-B-EX

5/2 bistable

G3/8

pneumatic

535931

JMFH-5-1/4-B-EX

5/2 bistable

G1/4

electrical

535934

JMFH-5-1/4-S-B-EX

5/2 bistable

G1/4

electrical

535930

JMFH-5-1/8-B-EX

5/2 bistable

G1/8

electrical

535933

JMFH-5-1/8-S-B-EX

5/2 bistable

G1/8

electrical

19700

JMFH-5-3/8-B

5/2 bistable

G3/8

electrical

535932

JMFH-5-3/8-B-EX

5/2 bistable

G3/8

electrical

19702

JMFH-5-3/8-S-B

5/2 bistable

G3/8

electrical

535935

JMFH-5-3/8-S-B-EX

5/2 bistable

G3/8

electrical

19136

JMVH-5-1/4-B

5/2 bistable

G1/4

electrical

19137

JMVH-5-1/4-S-B

5/2 bistable

G1/4

electrical

30475

JMVH-5-1/8-B

5/2 bistable

G1/8

electrical

30476

JMVH-5-1/8-S-B

5/2 bistable

G1/8

electrical

14948

JMVH-5-3/8-B

5/2 bistable

G3/8

electrical

15343

JMVH-5-3/8-S-B

5/2 bistable

G3/8

electrical

19788

MFH-5/3B-1/4-B

5/3 pressurised

G1/4

electrical

535949

MFH-5/3B-1/4-B-EX

5/3 pressurised

G1/4

electrical

31003

MFH-5/3B-1/4-S-B

5/3 pressurised

G1/4

electrical

535952

MFH-5/3B-1/4-S-B-EX

5/3 pressurised

G1/4

electrical

30485

MFH-5/3B-1/8-B

5/3 pressurised

G1/8

electrical

535948

MFH-5/3B-1/8-B-EX

5/3 pressurised

G1/8

electrical

30995

MFH-5/3B-1/8-S-B

5/3 pressurised

G1/8

electrical

535951

MFH-5/3B-1/8-S-B-EX

5/3 pressurised

G1/8

electrical

19709

MFH-5/3B-3/8-B

5/3 pressurised

G3/8

electrical

535950

MFH-5/3B-3/8-B-EX

5/3 pressurised

G3/8

electrical

31319

MFH-5/3B-3/8-S-B

5/3 pressurised

G3/8

electrical

535953

MFH-5/3B-3/8-S-B-EX

5/3 pressurised

G3/8

electrical

19786

MFH-5/3E-1/4-B

5/3 exhausted

G1/4

Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài hỗ trợ

Tel: 028.373 08325

yahooYahoo:

kinhdoanh@kentek.com.vn

Lượt truy cập

Số người đang online Đang online 3
lượt truy cập Lượt truy cập 286291