PLC Omron CPM1A DA041

1. Mô tả: Module mở rộng analog output CPM1A-DA041

 • Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A

 • Số lượng Analog output: 4 Input

 • Độ phân giải ngõ ra analog: 1/6000

 • Điện trở tải:
  + Output voltage: 2 kΩ min.
  + Output current: 350 kΩ max.

 • Điện áp đầu vào tối đa: ±15 V, ±30 mA

 • Bộ chuyển đổi dữ liệu A/D: Dữ liệu mã nhị phân (hexadecimal, 4 chữ số), –10 ... 10 V
  + Dải đầu vào: Full scale = F448 to 0BB8 Hex,
  + Dải đầu vào khác: Full scale = 0000 to 1770 Hex

 • Tín hiệu đầu vào: 0 ... 5V, 0 ... 10V, -10 ... 10V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

 • Kết nối: terminals block  

2. Kích thước

PLC Omron CPM1A DA041

Tham khảo thêm các loại plc omron tại đây

 • Số lượng Analog output: 4 Input

 • Độ phân giải ngõ ra analog: 1/6000

 • Điện trở tải:
  + Output voltage: 2 kΩ min.
  + Output current: 350 kΩ max.

 • Điện áp đầu vào tối đa: ±15 V, ±30 mA

 • Bộ chuyển đổi dữ liệu A/D: Dữ liệu mã nhị phân (hexadecimal, 4 chữ số), –10 ... 10 V
  + Dải đầu vào: Full scale = F448 to 0BB8 Hex,
  + Dải đầu vào khác: Full scale = 0000 to 1770 Hex

 • Tín hiệu đầu vào: 0 ... 5V, 0 ... 10V, -10 ... 10V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

 • Kết nối: terminals block